TEIKTI SKUNDUS DĖL REKLAMOS NUO ŠIOL – PAPRASČIAU

Skundo_forma.jpg

Konkurencijos taryba parengė formą, kuri vartotojams leis patogiau teikti skundus dėl galimai klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos.

Vartotojai, teikiantys Konkurencijos tarybai skundą, turi užpildyti informaciją apie skundžiamų bendrovių veiksmų pobūdį, įvardyti galimai klaidinančios arba neleidžiamos lyginamosios reklamos sklaidos priemones, tokių reklamų skleidimo laikotarpį, pateikti nurodytas faktines aplinkybes patvirtinančius įrodymus.

Pasirašytą skundą su įrodymais vartotojai turėtų teikti Konkurencijos tarybai el. paštu taryba@kt.gov.lt arba adresu Jogailos g. 14, Vilnius.