Dalyvavimas EBPO, (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija) Konkurencijos komiteto ir jo darbo grupių posėdžiuose. (Paryžius, Prancūzijos Respublika)

Reginio pradžia

2017 06 23

Renginio pabaiga

2017 06 23

Reginio pradžia

2017 06 22

Renginio pabaiga

2017 06 22

Reginio pradžia

2017 06 21

Renginio pabaiga

2017 06 21

Reginio pradžia

2017 06 20

Renginio pabaiga

2017 06 20

Reginio pradžia

2017 06 19

Renginio pabaiga

2017 06 19

Dalyvavimas EBPO, (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija) Konkurencijos komiteto ir jo darbo grupių posėdžiuose. (Paryžius, Prancūzijos Respublika)

Dalyvavimas EBPO, (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija) Konkurencijos komiteto ir jo darbo grupių posėdžiuose. (Paryžius, Prancūzijos Respublika)