Ketvirčio strateginio plano aptarimas su skyrių vadovais

Reginio pradžia

2017 04 19 10:00

Renginio pabaiga

2017 04 19 11:30