Savaitinis veiklos aptarimas su skyrių vedėjais/patarėjais

Reginio pradžia

2018 04 16 09:00

Renginio pabaiga

2018 04 16 11:00