Konkurencijos taryba teikia viešai konsultacijai „Klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos vertinimo gairių“ projektą (toliau – Projektas).

Šiose gairėse pateikiami pagrindiniai reklamos vertinimo kriterijai, iliustruoti Konkurencijos tarybos atliktų tyrimų bei teismų praktikos pavyzdžiais. Gairėmis siekiama padėti reklaminės veiklos subjektams įvertinti, ar jų reklama nėra klaidinanti ar neleidžiama lyginamoji reklama.

Konsultacijos tikslas – suteikti galimybę viešosioms organizacijoms, įstaigoms, o ypač verslo bendruomenei ar jų asociacijoms, asmenims, kurių veikla susijusi su reklamos gaminimu, naudojimu, skleidimu, taip pat ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto Projekto.

  • Konsultacijos pradžia: 2013 m. gegužės 17 d.
  • Konsultacijos pabaiga: 2003 m. gegužės 31 d.

Su vieša konsultacija susiję dokumentai:

Atnaujinta: 2015 12 14