Reklama – informacija, susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla ir kuri skatina įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis (Reklamos įstatymo 2 straipsnio 8 dalis).

Į(si)vertinti, ar jūsų sukurta reklama neklaidina vartotojų, galite štai čia, o išsamesnė informacija pateikta šioje svetainėje ir Reklamos vertinimo gairėse.

Reklama, kuri pasiekia reklamos vartotojus turi būti teisinga, išsami ir neklaidinti savo pateikimo būdu ar forma.

Klaidinančia reklama laikoma reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti. (Reklamos įstatymo 2 straipsnio 3 dalis)

Lyginamoji reklama – reklama, kurioje tiesiogiai arba netiesiogiai nurodomas reklamos davėjo konkurentas, jo prekės ar paslaugos.

Lyginamoji reklama yra leidžiama, kai ji neklaidina reklamos vartotojų, joje objektyviai lyginamos viena ar daugiau prekių ar paslaugų reikšmingų savybių, ji nesukelia painiavos ir kt. Kitaip tariant, lyginamoji reklama leidžiama, kai ji atitinka visus Reklamos įstatymo 6 straipsnyje įvardintus reikalavimus.

Už klaidinančios ar neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą reklaminės veiklos subjektams gali būti skiriama bauda nuo 289 iki 8688 eurų, o tais atvejais, kai nustatyti reikalavimai pažeidžiami pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, gali būti skiriama didesnė -  iki 34754 eurų bauda. (Reklamos įstatymo 24 straipsnis)