Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo pranešimas

Viešieji subjektai

Konkurencijos taryba suinteresuota, kad viešojo administravimo subjektai savo veiksmais skatintų sąžiningą konkurenciją. Viešųjų subjektų priežiūros grupė analizuoja teisės aktų projektų galimą poveikį konkurencijai, nagrinėja jau priimtus konkurenciją ribojančius viešojo administravimo subjektų sprendimus, taip pat skiria daug dėmesio palankesnei konkurencinei aplinkai kurti.

  1. Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis viešojo administravimo subjektams nustato pareigą užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, įgyvendinant jiems pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje.
  2. Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

Vadovaudamasi šiomis įstatymo nuostatomis, Viešųjų subjektų priežiūros grupė tiria viešojo administravimo subjektų (pavyzdžiui, ministerijų, savivaldybių ir kitų institucijų) priimtų teisės aktų bei sprendimų atitikimą Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams, t. y. vertina, ar tokiais sprendimais nėra sudaromos skirtingos konkurencijos sąlygos toje pačioje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams.

Viešojo administravimo subjektai savo teisės aktų ir sprendimų pagrindu gali sudaryti sutartis su ūkio subjektais, todėl šių sutarčių atitiktis Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams taip pat gali būti tiriama.

Konkurencijos taryba taip pat atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų projektų ekspertizę bei teikia Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei išvadas dėl šių aktų poveikio konkurencijai. Teisės aktų projektų ekspertizės atliekamos tiek oficialiai gavus institucijų parengtus teisės aktų projektus derinimui, tiek ir pačios Konkurencijos tarybos iniciatyva.

Siekdama padėti teisės aktų rengėjams įvertinti rengiamo sprendimo projekto galimą įtaką konkurencijai ir pasirinkti tinkamiausias sprendimų alternatyvas, taip pat padėti įvertinti jau galiojančių priimtų sprendimų poveikį konkurencijai, Konkurencijos taryba parengė Sprendimų poveikio konkurencijai vertinimo gaires, kuriomis rekomenduoja vadovautis viešojo administravimo subjektams ir teisės aktų projektų rengėjams.