Posėdžiai ir sprendimų skelbimas

Posėdžiai:

2018 m. rugsėjo 27 d. 10 val.

Dėl Konkurencijos tarybos 2015 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 2S-10/2015 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės sprendimų organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemą atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“ Panevėžio miesto savivaldybei nustatytų įpareigojimų nevykdymo tyrimo pradėjimo.

Sprendimų skelbimas:

Artimiausiu metu Konkurencijos tarybos sprendimų nenumatyta.

Atnaujinta: 2018 09 13