Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Koncentracija UAB „Domes engineering“ įsigyjant 100 proc. uždarosios akcinės bendrovės „VIADUKAS“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2021 09 09
  • Paskelbta: 2021 09 14

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija vykdoma UAB „Domes engineering“ įsigyjant 100 proc. uždarosios akcinės bendrovės „VIADUKAS“ akcijų ir įgyjant vienvaldę uždarosios akcinės bendrovės „VIADUKAS“ kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

UAB „Domes engineering“ yra bendrovė, kurios pagrindinė veiklos sritis – dukterinių bendrovių akcijų valdymas ir konsultacinių verslo paslaugų dukterinėms bendrovėms teikimas, taip pat eismo saugumo priemonių diegimui reikalingos įrangos ir transporto priemonių nuoma Lietuvos Respublikoje. Su UAB „Domes engineering“ susijusių bendrovių pagrindinės veiklos sritys yra susijusios su eismo saugumo priemonių diegimu, kurios apima: (1) elektromobilių įkrovimo stotelių montavimą ir aikštelių įrengimą; (2) tiltų ir viadukų atitvarų įrengimą; (3) kelio metalinių apsauginių atitvarų sistemų įrengimą; (4) kelio ženklų, kelio ženklų atramų konstrukcijų įrengimą; (5) šviesoforų įrengimą ir priežiūrą; (6) kelių dangos ženklinimą dažais ir polimerinėmis medžiagomis; (7) pėsčiųjų perėjų įrengimą; (8) kitų eismo saugumo gerinimo priemonių (greičio mažinimo kalnelių, ratų atmušiklių ir pan.) įrengimą; (9) triukšmo užtvarų įrengimą; (10) kelių, gatvių apšvietimo sistemų įrengimą ir priežiūrą; (11) eismo saugumo gerinimo priemonių įrengimą geležinkelių infrastruktūroje.

Uždarosios akcinės bendrovės „VIADUKAS“ pagrindinė veikla susijusi su susisiekimo komunikacijų diegimo veikla, kuri apima tiltų, viadukų, tunelių statybą ir remontą.