Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJAMS PALANKŲ KONKURENCIJOS TARYBOS NUTARIMĄ PATVIRTINO IR TEISMAS

2010 05 26

2010 m. gegužės 21 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) priėmė galutinę ir neskundžiamą nutartį, kuria pripažino pagrįstu Konkurencijos tarybos 2008 m. liepos 30 d. nutarimą Nr.2S-17 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Žuvininkystės departamento priimtų teisės aktų ir sprendimų, reglamentuojančių žvejybą Baltijos jūroje, atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“. Konkurencijos tarybos nutarimas buvo priimtas atsižvelgus į tyrimo, atlikto pagalPriekrantės verslinės ir rekreacinės žuvininkystės asociacijos pareiškimą, išvadas.

Priimtame nutarime Konkurencijos taryba konstatavo, kad kai kurie Žemės ūkio ministerijos ir Žuvininkystės departamento teisės aktai prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui. Pagal šiuos teisės aktus verslinė žvejyba buvo išskirta į priekrantės ir atviros jūros žvejybą, priekrantės laivams neleidžiant žvejoti atviroje jūroje, tokiu būdu sudarant skirtingas konkurencijos sąlygas toje pačioje rinkoje veikiantiems ūkio subjektams. Remiantis turimais duomenimis, priekrantėje žvejojantiems laivams buvo skiriama tik 5 proc. Lietuvai skirtos menkių kovotos, likę 95 proc. buvo skiriami atviroje jūroje žvejojantiems laivams, nors priekrantėje žvejojo 98, o atviroje Baltijos jūroje -17 žuvų išteklių naudotojų. Be to, priekrantės teritoriją suskirsčius į barus, kurių plotai skyrėsi net iki 20 kartų, ir laivui leidžiant žvejoti tik jam priskirtame bare, buvo ribojama konkurencija ir tarp pačių priekrantėje žvejojančių laivų. Dėl to priimtu nutarimu Konkurencijos taryba buvo įpareigojusi panaikinti arba pakeisti kai kurias nurodytas šią sritį reglamentuojančių teisės aktų nuostatas ir punktus taip, kad jie neprieštarautų Konkurencijos įstatymui.

Žemės ūkio ministerija ir Žuvininkystės departamentas su Konkurencijos tarybos nutarimu nesutiko ir apskundė teismui, prašydami panaikinti priimtą nutarimą. Po beveik dvejus metus trukusių teisminių ginčų LVAT nusprendė, kad Konkurencijos taryba pagrįstai konstatavo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimą, kadangi jis atitinka visas šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas. Dėl to Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos) apeliacinis skundas atmestas.

Baltijos jūroje žvejoja daugiau nei 100 ūkio subjektų, žuvis gaudančių vadinamaisiais „mažaisiais“ bei „didžiaisiais“ laivais. Priekrantės žvejybos įmonės žvejoja vadinamaisiais „mažaisiais“ laivais, Baltijos jūros žvejybos įmonės žvejoja ilgesniais ir galingesniais laivais, tačiau ir vieni, ir kiti žuvų išteklių naudotojai vykdo tą pačią veiklą atitinkamoje Baltijos jūros rinkoje ir yra konkurentai. Įvykdžius Konkurencijos tarybos nutarimą, neturėtų likti teisės aktuose buvusių nuostatų, dėl kurių „mažieji“ laivai, žvejojantys priekrantėje, buvo nepagrįstai diskriminuojami „didžiųjų“ laivų atžvilgiu.

Atstovė viešiesiems ryšiams