Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

IŠNAGRINĖTI PRANEŠIMAI APIE KONCENTRACIJĄ IR DUOTI LEIDIMAI

2005 02 17

1. Konkurencijos taryba, posėdyje iðnagrinėjusi pateiktą praneðimą apie koncentraciją, priėmė nutarimą leisti UAB „City Plaza“ ir Klasmann-Deilmann GmbH vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“ akcijų ir AB „Kauno energija“ turto dalį pagal pateiktą praneðimą. UAB „City Plaza“ vykdoma koncentracija įvertinta kaip konglomeratinė, o Klasmann-Deilmann GmbH - kaip horizontali, tačiau nustatyta, kad ðios koncentracijos veikiamoje atitinkamoje durpių didmeninės prekybos rinkoje rinkos dalys keičiasi nežymiai, todėl nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija paminėtoje rinkoje.

Vertinant ðios koncentracijos tikslingumą, atsižvelgta į tai, kad AB „Kauno energija“ siekia perleisti visas jai priklausančias UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“ akcijas bei ilgalaikį turtą, kuris yra iðnuomotas ðiai bendrovei. Tai padėtų AB „Kauno energija“ grąžinti skolas AB „Turto bankas“, pritraukti papildomų lėðų investicinei programai vykdyti, atskirti pagrindinę veiklą nuo ðalutinės ir sėkmingiau plėtoti tolesnį ðilumos gamybos, perdavimo ir paskirstymo verslą.

UAB „City Plaza“ , įsigydama UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“ akcijas ir turto dalį, siekia diversifikuoti ðios bendrovės veiklą bei plėtoti naujas paslaugas, susijusias su dabar vykdoma gamybine veikla - vamzdžių izoliavimu, vamzdynų ir ðilumos mazgų montavimu bei remontu.

Vokietijos bendrovė Klasmann-Deilmann GmbH, pirkdama UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“ akcijas bei dalį turto, kurį ði bendrovė naudoja durpių gavybos veikloje, siekia investuoti į bendrovę, iðnaudoti visus jos gamybinius pajėgumus iðgaunant ir apdirbant durpes bei iðplėsti veiklą ne tik Lietuvoje, bet ir kitose ES ðalyse.

2. Posėdyje iðnagrinėtas LKAB „Klaipėdos Smeltė“ 2005-01-17 Konkurencijos tarybai pateiktas praneðimas apie dar 1999 m. įvykdytą koncentraciją įsigyjant 50 proc. UAB „Birių krovinių terminalas“ akcijų. Nustačius, kad dėl įvykdytos koncentracijos nebuvo sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija krovos darbų rinkoje, leista vykdyti minimą koncentraciją pagal pateiktą praneðimą.

Atstovė viešiesiems ryšiams