Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA PASIŪLĖ PRIEMONES KONKURENCIJAI SKATINTI

office-1209640_1920.jpg

Vykstant viešai diskusijai dėl konkurencijos stiprinimo, Konkurencijos taryba pateikė savo pasiūlymus. Dalis jų įtraukta į Ūkio ministerijos parengtą teisės aktų paketą, kurį šiandien svarstė Vyriausybė.

Konkurencijos taryba dar šių metų gegužės 29 d. Ūkio ministerijai pasiūlė papildyti Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą (MPĮNVDĮ) ir be tiekėjų argumentuoto prašymo garantuoti jų anonimiškumą, uždrausti mažmeninės prekybos įmonėms imtis atsakomųjų veiksmų prieš pasiskundusius tiekėjus, taip pat su rinkos dalyviais apsvarstyti, kokius papildomus draudimus (baudų, pastovių nuolaidų reikalavimo, prekių pateikimo ir atsiskaitymo terminų reguliavimo, pardavimo skatinimo įkainių apribojimo ir kt.) vertėtų numatyti.

Taip pat Konkurencijos taryba spalio 10 d. pasiūlė Konkurencijos įstatyme numatyti galimybę išmokėti premijas asmenims, pranešusiems apie konkurenciją ribojančius susitarimus, ir užtikrinti jų tapatybės apsaugą. Tokiems asmenims už suteiktą vertingą informaciją Konkurencijos taryba išmokėtų vienkartinę piniginę išmoką, kuri galėtų sudaryti 1 proc. nuo pažeidėjams paskirtų baudų (ne mažiau kaip 1000 eurų ir ne daugiau kaip 100 tūkst. eurų).

Buvo pateikta ir daugiau Konkurencijos įstatymo siūlymų, siekiant padaryti šio įstatymo priežiūrą kuo efektyvesnę, pavyzdžiui, numatyti vienkartines ir periodines baudas už kai kuriuos veiksmus, kuriais trukdoma Konkurencijos tarybai atlikti tyrimą, taip pat numatyti galimybę įpareigoti konkurenciją ribojusį ūkio subjektą pakeisti struktūrą, parduodant dalį įmonės.

Didžiąją dalį šių Konkurencijos tarybos siūlymų Ūkio ministerija įtraukė į planuojamų įstatymų pataisų paketą. Palaikymo sulaukė ir Konkurencijos tarybos dar  šių metų liepos 17 d. rašte išdėstytas pasiūlymas atsisakyti perteklinio, administracinę naštą kuriančio teisinio reguliavimo, kuris gali sudaryti kliūtis veiksmingai konkurencijai ir lemti didesnes kainas vartotojams.

Vėlesniais raštais Konkurencijos taryba pažymėjo, kad kai kurie kiti Ūkio ministerijos inicijuojami pakeitimai gali neatnešti norimo teigiamo rezultato, o priešingai – apsunkinti Konkurencijos įstatymo ir MPĮNVDĮ tinkamą įgyvendinimą.

Taip pat atkreiptas Ūkio ministerijos dėmesys į būtinybę atlikti išsamų tokių priemonių galimo poveikio konkurencijai ir vartotojams vertinimą.

Lapkričio 16 d. ir 26 d. Konkurencijos taryba Ūkio ministerijai išsiuntė vertinimus ir pasiūlymus dėl šios ministerijos parengtų MPĮNVDĮ pataisų. Pateikti pasiūlymai, kaip užtikrinti, kad draudimas įmonėms imtis atsakomųjų veiksmų tiekėjo atžvilgiu būtų veiksmingas.

Konkurencijos taryba įvertino ir įstatymo projekte numatytas tarybai priskirti naujas funkcijas – tikrinti mažmeninės prekybos įmonių ir tiekėjų sutartis ir vertinti sąžiningai praktikai prieštaraujančius veiksmus  iki ir po sutarties sudarymo, taip pat atlikti Vyriausybės patvirtintų mažmeninės prekybos įmonių ir tiekėjų verslo santykių gerosios praktikos gairių taikymo stebėseną.

Atkreiptas dėmesys, kad neaiški tų pačių veiksmų tyrimo ir vertinimo procedūra gali pakenkti Konkurencijos tarybos galimybėms veiksmingai atlikti MPĮNVDĮ pažeidimų tyrimus, už kuriuos gali būti skiriamos sankcijos.

Kadangi projekte nėra pateiktų gerosios praktikos pavyzdžių ar apibūdinimo, kyla grėsmė, kad veiksmai, kurie laikytini gerąja praktika prekybos įmonių ir tiekėjų požiūriu, gali pažeisti Konkurencijos įstatymą. Pabrėžta, kad naujų funkcijų suteikimas gali sukelti interesų konfliktą ir sukliudyti Konkurencijos tarybai efektyviai atlikti Konkurencijos įstatymo ir MPĮNVDĮ pažeidimų tyrimus.

Taip pat akcentuota, kad siekiant, jog Konkurencijos taryba, net ir priskyrus jai minėtas naujas funkcijas, būtų pajėgi vykdyti esmines su konkurencijos priežiūra susijusias funkcijas (kartelių, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimis tyrimus, koncentracijų kontrolę), turėtų būti skiriamas papildomas finansavimas, kuris šiuo metu nėra numatytas.