Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBAI ANTRĄ KADENCIJĄ VADOVAUS RIMANTAS STANIKŪNAS

2004 10 19

Šiandien „Valstybės žiniose“ paskelbtas Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus pasirašytas dekretas, kuris įsigaliojo nuo 2004 m. spalio 18 d. Šiuo dekretu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgęs į Ministro Pirmininko Algirdo Brazausko teikimą, Respublikos Prezidentas skyrė Rimantą Antaną Stanikūną Konkurencijos tarybos pirmininku penkeriems metams.

Vertindamas per pirmąją savo kadenciją nuveiktus darbus, R. Stanikūnas teigė, kad palyginti anksti ir sėkmingai buvo baigtos derybos su Europos Sąjunga dėl konkurencijos skyriaus, taip pat parengti ir priimti būtini poįstatyminiai teisės aktai. Tai atvėrė platesnes galimybes įgyvendinti konkurencijos politikos reikalavimus taip, kad jie kuo geriau pasitarnautų visuomenės pažangai ir padėtų kelti konkurencijos kultūrą šalyje. Tiek Europos Komisijos konkurencijos politika, tiek Konkurencijos tarybos pastangos nukreiptos į pagrindinį tikslą - stiprinti konkurencijos procesus, kurie duoda didelės naudos ekonomikos raidai bei vartotojams. Konkurencijos procesų analizė bei galimų jos pažeidimų vertinimas bei vadovaujantis Konkurencijos įstatymo nuostatomis priimtų nutarimų veiksmingumas gerai atsispindi Konkurencijos tarybos veiklos rezultatuose. Pastaruoju metu Konkurencijos taryba patobulino jos atliekamos priežiūros ir kontrolės funkcijas, o stengdamasi įtvirtinti sąžiningos konkurencijos principus kur kas daugiau dėmesio skirs įgyvendinamos atleidimo nuo baudų programos propagavimui.

Konkurencijos taryba, įgijusi stebėtojos statusą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (OECD), turi galimybę dalintis sukaupta patirtimi su kitų šalių giminingomis institucijomis ir drauge perimti vertingiausią patirtį.

Kalbėdamas apie svarbiausius uždavinius, kuriuos Konkurencijos tarybai teks spręsti artimiausiais metais, R. Stanikūnas sakė, kad pirmiausia reikės konkrečiais sprendimais sustiprinti pasitikėjimą Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba kaip institucija, įgaliota tiesiogiai taikyti Europos Sąjungos konkurencijos taisykles, kurių laikymosi priežiūra yra jai patikėta pagal Europos Sąjungos konkurencijos teisę.

Atstovė viešiesiems ryšiams