Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBOS NUTARIMAI PADEDA VILNIAUS ORO UOSTUI SPRĘSTI KONKURENCIJOS PROBLEMAS

2010 04 02

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2010 m. kovo 15 d. nutartimi patvirtino, jog Konkurencijos taryba pagrįstai pripažino VĮ Tarptautinį Vilniaus oro uostą (TVOU) piktnaudžiavus dominuojančia padėtimi ir tuo pažeidus Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio bei Sutarties dėl ES veikimo 102 straipsnio reikalavimus.

Konkurencijos taryba, atlikusi tyrimą, 2008 m. lapkričio mėnesį konstatavo, kad TVOU pažeidė draudimą piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi, be objektyviai pateisinamo pagrindo nesudarydamas galimybės naudotis oro uosto infrastuktūra UAB „Naftelf“, kuri norėjo tiekti degalus orlaiviams. TVOU turi išimtinę teisę valdyti Vilniaus oro uosto infrastruktūrą, todėl kitų ūkio subjektų veikla yra priklausoma nuo TVOU elgesio. Be to, greta oro uosto infrastruktūros valdymo TVOU pats užsiėmė ir degalų tiekimu orlaiviams.

Tokiu būdu TVOU, būdamas tiesiogiai suinteresuotas orlaivių aprūpinimo degalais paslaugų teikimu ir siekdamas apsaugoti savo pozicijas vykdant šią veiklą, nesuteikė galimybės UAB „Naftelf“ naudotis atitinkama oro uosto infrastruktūra, taip apsaugodamas save nuo potencialaus konkurento.

„Svarbu tai, kad LVAT pritarė Konkurencijos tarybos išvadoms, jog naujo rinkos dalyvio buvimas būtų galėjęs sukurti didesnę konkurenciją bei atitinkamai sumažinti degalų kainas aviakompanijoms“, - teismo sprendimą pakomentavo Konkurencijos tarybos Teisės ir konkurencijos politikos skyriaus vedėjas Elonas Šatas.

E. Šato nuomone, ypač reikšminga, jog LVAT taip pat patvirtino Konkurencijos tarybos išvadas, kad tokie TVOU veiksmai, atsižvelgus į tai, kad Tarptautinis Vilniaus oro uostas yra svarbus tarpvalstybinių susisiekimo paslaugų objektas, taip pat galėjo paveikti ir prekybą tarp valstybių ES narių. Degalų kainos sudaro didelę dalį aviakompanijų paslaugų savikainos, todėl, neužtikrinus efektyvios konkurencijos tarp orlaivių aprūpinimo degalais paslaugas teikiančių ūkio subjektų, tai gali turėti neigiamos įtakos ir tarpvalstybinio susisiekimo paslaugų rinkai. Tokias paslaugas teikiančios aviakompanijos, vertindamos savo vykdomos veiklos ekonominį pagrįstumą, atsižvelgia į degalų kainas atitinkamame oro uoste, todėl nepalankios degalų tiekimo sąlygos gali būti viena iš priežasčių apriboti tarptautinį susisiekimą su šiuo oro uostu, dėl ko nekentėtų ir šiomis paslaugomis besinaudojantys keleiviai. Todėl Konkurencijos taryba nagrinėtu atveju pagrįstai konstatavo ne tik Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio, bet ir Sutarties dėl ES veikimo 102 straipsnio pažeidimą.

Vykdydamas Konkurencijos tarybos nutarimą TVOU turėjo sumokėti 171 tūkst. litų baudą bei nutraukti neteisėtus veiksmus, sudarydamas galimybę UAB „Naftelf“ įeiti į atitinkamas orlaivių aprūpinimo degalais rinkas TVOU.

Konkurencijos taryba per pastaruosius trejetą metų buvo net keturis kartus pripažinusi, kad TVOU pažeidė Konkurencijos įstatymo nuostatas, t. y. piktnaudžiavo savo dominuojančia oro uosto infrastruktūros, reikalingos komercinei veiklai oro uoste vykdyti, valdytojo padėtimi. Kita vertus, Konkurencijos taryba pastebi, kad visi minėti Konkurencijos įstatymo pažeidimai susiję su ankstesniais metais TVOU administracijos vykdytais veiksmais, o šiuo metu aplinkybės yra pasikeitusios ir su konkurencijos ribojimu susijusios problemos imtos spręsti iš esmės.

Atstovė viešiesiems ryšiams