Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

PALANGOS SAVIVALDYBĖ ĮPAREIGOTA PAKEISTI SPRENDIMĄ

2005 11 10

Konkurencijos taryba posėdyje apsvarstė atlikto tyrimo dėl Palangos miesto savivaldybės veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams išvadas ir priėmė nutarimą. Tyrimo metu buvo aiškinamasi, ar savivaldybė nepažeidė Konkurencijos įstatymo atsisakydama pritarti S. Kulikauskienės įmonės ir Viešosios įstaigos Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centro prašymui. Minimos įmonė ir viešoji įstaiga prašė leisti teikti Teritorinės ligonių kasos finansuojamas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas bendrosios praktikos gydytojo (BPG) centre Palangoje.

Tyrimo metu paaiškėjo, kad pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos Palangos gyventojams Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu teikiamos VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (PASPC) filiale. Šis filialas ir S. Kulikauskienės BPG centras yra to paties lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Be to, S. Kulikauskienės BPG centras į savivaldybę dėl sutarties teikti visos apimties psichikos sveikatos priežiūros paslaugas sudarymo kreipėsi, kai tokios paslaugos šiame mieste dar nebuvo teikiamos. Tuo tarpu Palangos miesto savivaldybė pritarė Palangos PASPC filialo Psichikos sveikatos centro steigimui ir atsisakė pritarti S. Kulikauskienės BPG centro ir VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centro sutarčiai su Klaipėdos teritorine ligonių kasa dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo.

Tyrimo metu išanalizavus šią veiklos sritį reglamentuojančius teisės aktus, sprendimo priėmimo motyvus ir aplinkybes buvo konstatuota, kad tokie Palangos miesto savivaldybės veiksmai sudarė akivaizdžius konkurencijos sąlygų skirtumus ir diskriminavo potencialius atitinkamos paslaugos teikėjus. Kaip prieštaraujantis Konkurencijos įstatymo reikalavimams buvo įvertintas ir Palangos miesto savivaldybės argumentas, kad pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas turėtų teikti vienas savarankiškas, psichikos sveikatos centro įstatų reikalavimus atitinkantis paslaugų teikėjas.

Konkurencijos taryba minimus Palangos miesto savivaldybės veiksmus- atsisakymą pritarti S. Kulikauskienės įmonės BPG centro ir VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centro sutarčiai su Klaipėdos teritorine ligonių kasa - įvertino kaip pažeidžiančius Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus. Šis straipsnis draudžia valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Konstatavusi Konkurencijos įstatymo minėto straipsnio pažeidimą, Konkurencijos taryba įpareigojo Palangos miesto savivaldybę per nurodytą terminą pakeisti sprendimą taip, kad jis neprieštarautų Konkurencijos įstatymo nuostatoms.

Atstovė viešiesiems ryšiams