Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

POLICIJOS DEPARTAMENTAS ĮPAREIGOTAS PAKEISTI ĮSAKYMŲ NUOSTATAS

2006 01 12

Konkurencijos taryba, posėdyje išnagrinėjusi atlikto tyrimo pagal UAB „Falck Security“ pareiškimą išvadas, išklausiusi suinteresuotų šalių paaiškinimus ir visapusiškai įvertinusi aplinkybes, svarstytu klausimu priėmė nutarimą. Konstatavusi, kad kai kurios Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymų nuostatos pažeidė Konkurencijos įstatymo reikalavimus, Konkurencijos taryba įpareigojo Policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos per 3 mėnesius pakeisti nurodytas įsakymų nuostatas taip, kad jos neprieštarautų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. Apie padarytus pakeitimus įsakymų nuostatose, kuriomis policijos įstaigoms suteikiama teisė teikti komercines paslaugas pagal sutartis atliekant fizinių ir juridinių asmenų turto apsaugą, turi būti informuota Konkurencijos taryba.

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis įpareigoja valstybės valdymo ir savivaldos institucijas užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Minėtoms institucijoms draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams. Tyrimo metu aiškintasi, ar Lietuvos policijos apsaugos skyriams teisės aktais suteiktos policijai būdingos teisės ir papildomi įgalinimai, tarp jų ir specialiųjų priemonių naudojimas, gali suteikti jiems privilegijas lyginant juos su kitais apsaugos paslaugų rinkoje veikiančiais subjektais.

Atlikto tyrimo metu buvo nustatyta, kad Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymais Lietuvos policijos apsaugos skyrių pareigūnams, vykdantiems komercinę asmens ir turto saugos veiklą, paliekamos visos policijos pareigūnams Policijos veiklos įstatymu suteiktos specialiosios teisės. Tokių teisių pagal Asmens ir turto saugos įstatymą neturi tą pačia veiklą atitinkamoje rinkoje vykdančios saugos tarnybos. Dėl to Lietuvos policijos apsaugos skyrių pareigūnai turi privilegijų palyginti su saugos tarnybų darbuotojais. Lietuvos policijos apsaugos skyriai, konkuruodami su saugos tarnybomis asmens ir turto komercinės apsaugos rinkoje, turi didesnius įgaliojimus, tokius kaip teisė naudotis specialiomis policijos transporto priemonėmis (automobiliais su pirmenybę kelyje suteikiančiais švyturėliais); galimybė bet kuriuo paros metu įeiti į fiziniams ir juridiniams asmenims priklausančias gyvenamąsias ar negyvenamąsias patalpas, teritorijas; sustabdyti transporto priemones ir į jas patekti bei kt. Tuo tarpu saugos tarnybos neturi tokių teisių. Todėl konstatuota, kad tyrimo metu nustatytos išvardintos ir kitos aplinkybės turi įtakos tiekiamos paslaugos kokybei ir lemia tai, kad Lietuvos policijos apsaugos skyriai ir privačios saugos tarnybos, teikdami komercines asmens ir turto apsaugos paslaugas, rinkoje veikia skirtingomis konkurencijos sąlygomis.

Atstovė viešiesiems ryšiams