Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

POVEIKIO KONKURENCIJAI VERTINIMO GAIRĖS: PAGALBA INSTITUCIJOMS IR ŽINGSNIS GERESNĖS TEISĖKŪROS LINK

2012 06 11

Konkurencijos taryba parengė Poveikio konkurencijai vertinimo gaires (toliau – Gairės), skirtas visiems viešojo administravimo subjektams, rengiantiems sprendimus, susijusius su ūkine veikla. Šiomis Gairėmis siekiama padėti teisės aktų rengėjams įvertinti rengiamo sprendimo projekto galimą įtaką konkurencijai ir pasirinkti tinkamiausią alternatyvą, o taip pat padėti įvertinti jau galiojančių priimtų sprendimų poveikį konkurencijai. Be to, Gairėse įtvirtintais bendrais konkurencijos vertinimo principais rekomenduojama vadovautis ir įstatymų projektų rengėjams.

Gairėmis taip pat gali remtis ir Konkurencijos taryba, vertindama viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų bei kitų sprendimų atitiktį Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.

Atsižvelgdama į Konkurencijos tarybos nustatomų minėtos įstatymo nuostatos pažeidimų skaičių (2011 m. buvo nustatyti 8 pažeidimai, 2010 m. – 6) ir tokiais pažeidimais galimai daromą žalą ne tik ūkio subjektams, bet ir valstybės interesams, Konkurencijos taryba tikisi, kad naujosios Gairės bus žingsnis geresnės teisėkūros konkurencijos srityje link ir taps gero administravimo principo įgyvendinimo pavyzdžiu.

Gairės.

Gairių projektas ir gauti atsiliepimai.

Atstovė viešiesiems ryšiams