Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

TEISMAS: KONKURENCIJOS TARYBA TEISĖTAI ATSISAKĖ PRADĖTI TYRIMĄ

2011 06 23

Galutiniu ir neskundžiamu sprendimu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) pripažino, kad Konkurencijos taryba neturėjo pareigos tirti nesąžiningos konkurencijos veiksmų, kadangi pareiškėjų bei kelių vartotojų negalima priskirti prie „daugelio ūkio subjektų ar vartotojų“. Atsižvelgęs į tai, LVAT atmetė UAB „Rygveda“, UAB „Vinita“, UAB „Marsatas“ ir UAB „Balticum TV“ skundus dėl Konkurencijos tarybos 2010 m. liepos 15 d. nutarimo, kuriuo Konkurencijos taryba atsisakė pradėti tyrimą dėl UAB „Viginta“ veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio reikalavimams.

Ginčas kilo dėl minimo Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo buvo nutarta atsisakyti pradėti tyrimą dėl UAB „Viginta“ veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio reikalavimams, teisėtumo ir pagrįstumo, taip pat dėl Konkurencijos tarybos pareigos pradėti tyrimą dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų, numatytų Konkurencijos įstatymo 16 straipsnyje, tik tais atvejais, kai yra pažeidžiami daugelio ūkio subjektų ir vartotojų interesai.

Kaip sprendime pažymėjo LVAT, bendrovių pateiktuose skunduose iš esmės nebuvo duomenų, leidžiančių įtarti, kad UAB „Viginta“ būtų atlikusi nesąžiningos konkurencijos veiksmus, kuriuos draudžia Konkurencijos įstatymo 16 straipsnis. Teismas konstatavo, kad UAB „Viginta“ veiksmai, kuriais įtikinėti pareiškėjų klientai pasirinkti būtent UAB „Viginta“ siūlomas paslaugas, savaime neprieštarautų Konkurencijos įstatymo 16 straipsniui, nes nei Konkurencijos įstatymas, nei kiti teisės aktai nedraudžia teisėtomis priemonėmis konkuruoti ir bandyti įtikinti vartotoją vietoj vieno ūkio subjekto teikiamų paslaugų rinktis kito ūkio subjekto teikiamas paslaugas.

Teismas taip pat nurodė, kad byloje esantys vartotojų skundai neleidžia daryti prielaidos, jog buvo pažeisti daugelio vartotojų interesai, taip pat nebuvo įrodymų, leidžiančių daryti pagrįstą prielaidą, kad UAB „Viginta“ savo veiksmais galėjo pažeisti daugelio ūkio subjektų interesus. Teismas akcentavo, kad Konkurencijos taryba tiria nesąžiningos konkurencijos veiksmus tik tais atvejais, jeigu šie veiksmai pažeidžia daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus. Konkurencijos tarybos tikslas yra apsaugoti viešąjį interesą (sąžiningos konkurencijos laisvę), ir jai nepriskirta tirti konkrečių ūkio subjektų ar vartotojų skundus, siekiant apginti ir atkurti dėl nesąžiningos konkurencijos pažeistas jų teises. Teismas taip pat išaiškino, kad Konkurencijos taryba turi pareigą pradėti tyrimą dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų, nurodytų Konkurencijos įstatymo 16 straipsnyje, tik tuo atveju, kai viešasis interesas yra akivaizdžiai išreikštas, t.y. kilęs socialinis konfliktas yra plataus masto.

Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad tokia išvada jokiu būdu nereiškia, jog pareiškėjai neturi teisės ginti, jų manymu, pažeistų teisių kitais teisės aktų nustatytais būdais, pavyzdžiui, kreipdamiesi į teismą su ieškiniu dėl neteisėtų veiksmų nutraukimo ir padarytos žalos atlyginimo.

Konkurencijos tarybos 2010 m. liepos 15 d. nutarimo ir LVAT sprendimo išsamius tekstus galite rasti čia.

Atstovė viešiesiems ryšiams