Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

TEISMAS PATVIRTINO LIETUVOS KINOLOGŲ DRAUGIJĄ PAŽEIDUS KONKURENCIJOS ĮSTATYMĄ

2011 06 22

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) priėmė neskundžiamą sprendimą, kuriuo patvirtino Konkurencijos tarybos 2010 m. balandžio 1 d. nutarimo „Dėl Lietuvos kinologų draugijos veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ išvadas ir pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

Minimu nutarimu Konkurencijos taryba konstatavo, kad Lietuvos kinologų draugija (LKD), nustatydama draudimą savo nariams parduoti šuniukus su LKD išduotais dokumentais fiziniams ir/ar juridiniams asmenims, turintiems tikslą juos perparduoti, pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus. Konkurencijos tarybos nuomone, neleidžiant šuniukais prekiauti parduotuvėse ir perpardavėjams, iš galutinių pirkėjų atimama galimybė palyginti skirtingų veislių ar tos pačios veislės, tačiau iš skirtingų veislynų tiekiamų, šuniukų kainas. Uždraudus šuniukus tiekti į parduotuves ar kitiems asmenims (perpardavėjams) ir juos parduodant tik tiesiai iš veislynų, veislynams nelieka poreikio konkuruoti tarpusavyje dėl patekimo į parduotuves, esančias patogiose pirkėjams vietose, pavyzdžiui, dideliuose prekybos centruose ir (ar) netoli centrinės miesto dalies. Be to, nesant poreikio veislynams konkuruoti su kitais ūkio subjektais, galinčiais parduoti šuniukus galutiniams vartotojams, atsiranda galimybė pakelti kainas. LKD su nutarimu nesutiko ir apskundė jį Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris pareiškėjos skundą atmetė.

LVAT patvirtino Konkurencijos tarybos išvadas, kad LKD apribojo veisėjų veikimo rinkoje laisvę, kiek tai susiję su šuniukų pardavimu parduotuvėms ar kitiems perpardavėjams, ir tokiu būdu visiškai eliminavo veisėjų ir parduotuvių (perpardavėjų) tarpusavio konkurenciją dėl šuniukų pardavimo. Nagrinėti LKD veiksmai pašalino galimybę parduotuvėms ar kitiems perpardavėjams įsigyti šuniukų su LKD išduotais dokumentais, t. y. iš atitinkamos rinkos buvo pašalinti konkurentai.

LVAT taip pat pritarė Konkurencijos tarybos pozicijai, kad toks LKD sprendimas, kuriuo iš rinkos eliminuojami fiziniai ir/ar juridiniai asmenys, LKD narių - šunų veisėjų konkurentai, laikomas draudžiamu susitarimu, turinčiu tikslą riboti konkurenciją. Nors LKD nurodė, kad sprendimas buvo priimtas siekiant apsaugoti šuniukus, nes parduotuvėse nėra sudarytos tinkamos laikymo sąlygos, tačiau LVAT tokius argumentus atmetė pažymėdamas, kad gyvūnų globos ir laikymo sąlygas reglamentuoja specialūs teisės aktai ir šuniukus parduodantys asmenys turi jų laikytis. Dėl to LKD argumentai, kad perpardavėjai netinkamai rūpinsis šuniukais, pripažinti nepagrįstais. LVAT teigimu, absoliutus draudimas perduoti šuniukus fiziniams ir/ar juridiniams asmenims, turintiems tikslą juos perparduoti, numatytas LKD Šunų veisimo nuostatuose, nevertintinas kaip atitinkantis deklaruojamą šunų gerovės tikslą, nes akivaizdu, kad iš esmės šiuo draudimu siekiama eliminuoti iš rinkos kiekvieną fizinį ir/ar juridinį asmenį, turintį tikslą šuniukus perparduoti, veikiantį nesvarbu kokiomis sąlygomis.

Primename, kad 2010 m. už Konkurencijos įstatymo pažeidimą Lietuvos kinologų draugijai skirta 32 300 Lt bauda, LKD taip pat buvo įpareigota nutraukti Konkurencijos įstatymo pažeidimą bei įpareigota panaikinti šios draugijos Šunų veisimo nuostatuose numatytą reikalavimą veisėjams per vieną mėnesį nuo šuniuko perdavimo datos pateikti LKD sekretoriatui šuniuko perdavimą naujam savininkui patvirtinančių dokumentų kopijas.

Konkurencijos tarybos 2010 m. balandžio 1 d. nutarimo ir teismų sprendimų išsamius tekstus galite rasti čia.

Atstovė viešiesiems ryšiams