Pareigybės aprašymas

FUNKCIJOS

 

 1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.
 6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.
 7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.
 8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.
 9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 10. Užtikrina Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo normų priežiūros ir įgyvendinimo vykdymą.
 11. Užtikrina pasiūlymų dėl teisės aktų priėmimo, jų tobulinimo ar dėl kitų priemonių, kurios užtikrintų kuo efektyvesnę ir Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo reikalavimų priežiūrą, teikimą.
 12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

1.2. studijų kryptis – teisė (arba);

1.3. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;

arba:

 

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

1.5. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;

1.6. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai. 

 

 

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.