Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Konkurencijos taryba atkreipima dėmesį į „vienos įmonės“ naujovę tiekiant de minimis pagalbą

Nuo š.m. liepos 1 d. privalu taikyti naujuosius nereikšmingos pagalbos (de minimis) reglamentus,[1] kurie numato nemažai pakeitimų. Vienas jų  – „vienos įmonės“ („vieno ūkio subjekto“, angl. „single undertaking“) vertinimas prieš skiriant de minimis pagalbą.

Remiantis šia nuostata, maksimali teiktinos pagalbos suma (200 000 Eurų[2]) gali būti skiriama vienam ūkio subjektui, kurį gali sudaryti ir keli ūkio subjektai (tiek juridiniai, tiek fiziniai).

Iki šiol maksimali suma buvo skaičiuojama kiekvienam juridiniam ar fiziniam asmeniui atskirai.

De minimis reglamentų 2(2) straipsniuose nustatomi kriterijai, kuriuos atitinkantys juridiniai ar fiziniai asmenys laikomi susijusiais. Vienas ūkio subjektas apima visas įmones, kurių tarpusavio santykiai yra bent vienos rūšies iš toliau išvardytų:

       a) viena įmonė turi kitos įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą;
       b) viena įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą kitos įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių;
       c) pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata vienai įmonei suteikiama teisė daryti kitai įmonei lemiamą įtaką;
       d) viena įmonė, būdama kitos įmonės akcininkė arba narė, vadovaudamasi su tos įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, viena kontroliuoja tos kitos įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą.

Įmonės, kurios a–d punktuose nurodytais santykiais yra susijusios per vieną ar daugiau kitų įmonių, taip pat laikomos vienu ūkio subjektu.

Siekiant palengvinti praktinį De minimis reglamentų nuostatų taikymą, pateikiame hipotetinius vieno ūkio subjekto vertinimo variantus. Variantai parengti vadovaujantis Komisijos atsakymu į Konkurencijos tarybos paklausimą dėl vieno ūkio subjekto aiškinimo. Komisijos atsakymo neoficialus vertimas į lietuvių kalbą skelbiamas čia.

Kilus klausimui, ar konkrečiu atveju įmonės laikytinos vienu ūkio subjektu, kviečiame konsultuotis su Konkurencijos tarybos ekspertais: tel. (8 5) 2613157 arba el. paštu: agne.adomaityte@kt.gov.lt.

[1] 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje

2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje

[2] 200 000 EUR yra maksimali pagalbos suma pagal Reglamentą 1407/2013. Šiame reglamente taip pat nurodyta, kad maksimali de minimis pagalbos riba įmonėms vykdančioms krovinių vežimo keliais veiklą yra 100 000 EUR. Reglamentas 1408/2013 nustato 15 000 EUR, o Reglamentas 717/2014 – 30 000 EUR maksimalias de minimis pagalbos ribas.

Atnaujinta: 2015 12 06