BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

VIEŠAI KONSULTACIJAI TEIKIAMI BENDROVĖS „BITĖ LIETUVA“ ĮSIPAREIGOJIMAI

Suinteresuoti asmenys kviečiami iki šių metų lapkričio 17 d. teikti savo nuomonę dėl bendrovės „Bitė Lietuva“ pateiktų įsipareigojimų, kuriais, preliminariu Konkurencijos tarybos vertinimu, būtų išsaugota veiksminga konkurencija mažmeninių judriojo ryšio paslaugų teikimo Lietuvoje rinkoje, įmonei įgyvendinus koncentraciją ir įgijus „Mezon verslo“, valdomo Lietuvos radijo ir televizijos centro, vienvaldę kontrolę.

Konkurencijos taryba, išnagrinėjusi bendrovės „Bitė Lietuva“ pranešimą apie koncentraciją, pritarė išvadai, kad nesant „Bitė Lietuva“ įsipareigojimų, dėl koncentracijos būtų itin apribota konkurencija mažmeninių judriojo ryšio paslaugų teikimo Lietuvoje rinkoje. Tokia išvada padaryta remiantis koncentracijos nagrinėjimo metu surinkta informacija apie radijo dažnių (kanalų) įtaką tinklo pajėgumams, alternatyvias galimybes plėsti tinklo pajėgumus ir gerinti paslaugų kokybę bei atsižvelgus į bendrovės „Bitė Lietuva“ sutartį dėl bendradarbiavimo su „TELE2“ dėl infrastruktūros dalinimosi, kuria planuojama dalintis bendrovių valdomais radijo dažnių (kanalų) ištekliais.

„Bitė Lietuva“ pasiūlė įsipareigojimus, kuriais, preliminariu Konkurencijos tarybos vertinimu, būtų išsaugota veiksminga konkurencija telekomunikacijų rinkoje ir kurie susiję su bendru šios įmonės ir „TELE2“ vykdomu projektu. „Bitė Lietuva“, be kita ko, įsipareigoja neperleisti, neišnuomoti ir kitais būdais nesuteikti prieigos prie „Mezon“ 2,3 GHz ir 2,6 GHz radijo dažnių (kanalų) bendrajai Latvijos įmonei „Centuria“, kuri įgyvendina „Bitė Lietuva“ ir „TELE2“ projektą, siekiant sujungti dabartinius RAN tinklus į bendrą RAN tinklą (jis būtų naudojamas GSM, UMTS ir LTE paslaugoms bei 5G tinklo vystymui ir paslaugoms Lietuvoje ir Latvijoje ir kuris apimtų dalijimąsi dažniais).

Taip pat „Bitė Lietuva“ įsipareigoja nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, per susijusius asmenis, nesikreipti į Ryšių reguliavimo tarnybą dėl „Mezon“ 2,3 GHz ir 2,6 GHz radijo dažnių (kanalų) perleidimo ar nuomos bendrajai įmonei; nenaudoti „Mezon“ 2,3 GHz ir 2,6 GHz radijo dažnių (kanalų) mobiliojo interneto prieigos paslaugų teikimui.

Pilną viešai konsultacijai teikiamą bendrovės „Bitė Lietuva“ įsipareigojimų tekstą su visomis sąlygomis ir įpareigojimų galiojimo terminais galite rasti čia. Suinteresuoti asmenys dėl šių įsipareigojimų kviečiami teikti Konkurencijos tarybai savo nuomonę iki šių metų lapkričio 17 d. el. paštu ieva.jakubaviciene@kt.gov.lt

Pažymėtina, kad „Mezon verslo“ naudojami radijo dažniai (kanalai) iš 3400–3600 MHz ir 3600–3800 MHz radijo dažnių juostų nepatenka į bendrovės „Bitė Lietuva“ pasiūlytų įsipareigojimų apimtį.

Konkurencijos tarybos vertinimu, minėtų radijo dažnių (kanalų) atžvilgiu koncentracija nepadarys reikšmingo poveikio konkurencijai atitinkamose rinkose, kadangi šios dažnių juostos patenka į Ryšių reguliavimo tarnybos 2021 m. numatyto surengti aukciono dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3400–3800 MHz radijo dažnių juostos sąlygas. Atsižvelgiant į tai, kad šiame aukcione vienam ūkio subjektui Ryšių reguliavimo tarnyba planuoja nustatyti sąlygą, leidžiančią naudoti radijo dažnius (kanalus) tik iš vienos radijo dažnių juostos, o leidimas yra išduodamas konkrečiam juridiniam asmeniui, „Bitė Lietuva“, norėdama operatyviai pasiūlyti 5G paslaugas savo judriojo ryšio klientams, turėtų dalyvauti minėtame aukcione, o „Mezon verslas“, atitinkamai, turėtų atsisakyti savo naudojamų radijo dažnių (kanalų) iš šių dažnių juostų.

Esamų „Mezon verslo“ radijo dažnių (kanalų) iš 3400–3600 MHz ir 3600–3800 MHz radijo dažnių juostų panaudojimas 5G paslaugoms teikti yra abejotinas, atsižvelgiant į tai, kad plačiausia 65 MHz pločio radijo dažnių juosta yra siauresnė nei rekomenduojamas minimalus ištisinės 5G dažnių juostos plotis (80–100 MHz).

Atnaujinta: 2020 11 12