Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ ĮPAREIGOTA PANAIKINTI KONKURENCIJOS ĮSTATYMĄ PAŽEIDŽIANTĮ SPRENDIMĄ

2010 04 01

Konkurencijos taryba priėmė nutarimą, kuriuo pripažino, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 1-1342 „Dėl pavedimo uždarajai akcinei bendrovei „Grinda“ teikti privalomąsias paslaugas“ 1 ir 3.1 punktai pažeidžia Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus. Vilniaus miesto savivaldybė įpareigota per nustatytą laikotarpį (3 mėnesius) panaikinti Konkurencijos įstatymo reikalavimus pažeidžiančius Savivaldybės tarybos sprendimo nurodytus punktus ir nutraukti minimo sprendimo pagrindu tarp Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „Grinda“ pasirašytas Atlygintinių paslaugų teikimo sutartis.

Tyrimą Konkurencijos taryba atliko gavusi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos prašymą įvertinti, ar nurodytas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas neprieštarauja Konkurencijos įstatymo reikalavimams.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad Savivaldybės sprendimu buvo pavesta UAB „Grinda“ teikti „privalomąsias paslaugas“ - miesto gatvių priežiūros žiemą, lietaus nuotekų tinklų priežiūros ir eksploatavimo, avarinių situacijų gatvėse lokalizavimo, smėlio, sniego ir grunto sąvartynų eksploatavimo, mechanizuoto gatvių dalies valymo ir plovimo, beglobių gyvūnų priežiūros, karantino organizavimo ir eutanazijos bei specialiąsias sanitarines paslaugas.

Konkurencijos taryba konstatavo, kad Savivaldybė, nusprendusi be konkurso ar kitos konkurenciją tarp ūkio subjektų užtikrinančios procedūros pirkti viešąsias paslaugas iš UAB „Grinda“, iškraipė konkurencijos sąlygas atitinkamose rinkose bei sukūrė skirtingas konkurencijos sąlygas atitinkamose rinkose veikiantiems ūkio subjektams. Savivaldybė savo sprendimu suteikė pranašumą vienam ūkio subjektui kitų ūkio subjektų atžvilgiu, kadangi pastarajam buvo suteikta galimybė be konkurencijos užimti tam tikrą atitinkamų rinkų dalį ir gauti pastovias pajamas.

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis draudžia diskriminaciją, dėl kurios atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams.

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išimtines teises teikti paslaugas suteikus vienam ūkio subjektui, kiti ūkio subjektai nebetenka galimybės patekti į atitinkamas rinkas arba yra priversti pasitraukti iš jų. Tuo tarpu išimtines teises gavęs ūkio subjektas iš viso nesusiduria su konkurencija. Tokiu būdu išimtines teises gavusiam ūkio subjektui suteikiama akivaizdi privilegija kitų ūkio subjektų atžvilgiu ir jam sudaromos išskirtinės sąlygos veikti atitinkamose rinkose, nors šiose rinkose veikia ar galėtų/norėtų veikti daugiau ūkio subjektų, kurie Konkurencijos tarybai raštiškai patvirtino, kad yra suinteresuoti teikti paslaugas.

Taigi, priėmus sprendimą, o vėliau jo pagrindu sudarius sutartis, buvo užkirstas kelias kitiems atitinkamose rinkose veikiantiems ūkio subjektams siūlyti savo paslaugas. Priimdama sprendimą Savivaldybė neįvertino aplinkybės, kad jos poreikius galinčių patenkinti paslaugų rinkos yra konkurencingos ir dėl teisės teikti paslaugas turi būti varžomasi. Tuo tarpu Savivaldybė Konkurencijos tarybai nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad Savivaldybė įvertino kitų ūkio subjektų galimybes teikti atitinkamas paslaugas, kas leido padaryti išvadą, kad Savivaldybė neįgyvendino savo pareigos užtikrinti, kad priimtas sprendimas neribotų konkurencijos.

Tyrimo metu buvo visapusiškai išanalizuotos ir įvertintos šią sritį reglamentuojančios teisės aktų nuostatos, Vietos savivaldos įstatyme numatytos alternatyvos, kurios galimos Savivaldybei organizuojant viešąsias paslaugas. Taip pat atsižvelgta į 2010 m. kovo 2 d. įsigaliojusią Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalies naują redakciją. Konkurencijos tarybos nuomone, Savivaldybė, vykdydama savo funkcijas, privalo vadovautis ne tik Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, bet ir kitų įstatymų, tame tarpe Konkurencijos bei Viešųjų pirkimų įstatymų nuostatomis. Teisės aktai nenumato Savivaldybės teisės, pažeidžiant kitų įstatymų reikalavimus, savo nuožiūra vienašališkai parinkti vieną ūkio subjektą viešųjų teritorijų tvarkymo darbams vykdyti.

Atstovė viešiesiems ryšiams