Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

SUTEIKTI TRYS LEIDIMAI VYKDYTI KONCENTRACIJAS

2010 02 25

Konkurencijos taryba posėdyje išnagrinėjo pateiktus prašymus leisti vykdyti koncentracijas ir priėmė nutarimus. Nustatyta, kad visais trim atvejais dėl numatomų vykdyti koncentracijų nebus sukuriama ar sustiprinama dominuojanti padėtis, ar itin apribojama konkurencija atitinkamose rinkose.

1. Priimtas nutarimas leisti vykdyti koncentraciją Andriui Janukoniui, Gintautui Jaugielavičiui, Dariui Leščinskui ir Linui Samuoliui tiesiogiai ir netiesiogiai įsigijus 100 proc. UAB „ICOR“ akcijų ir kartu įgijus bendrą įmonės kontrolę. Kaip nurodyta pateiktame pranešime Konkurencijos tarybai –šios koncentracijos tikslas yra verslo perskyrimas, atitinkamai didinant UAB „ICOR“ kontrolę. Po numatytos koncentracijos įgyvendinimo buvusios UAB „Rubicon Group“, kurios pavadinimas šiuo metu yra UAB „ICOR“, kontroliuojančių asmenų skaičius sumažėtų nuo septynių iki keturių. Keturi nurodyti asmenys valdys ICOR grupę lygiomis dalimis. Dalis buvusios UAB „Rubicon Group“ įmonių yra perleidžiama kitiems trims buvusiems bendrovės „Rubicon Group“ akcininkams. Pranešimą apie koncentraciją teikiančių asmenų nuomone, dėl sustiprintos UAB „ICOR“ kontrolės nesusidarys ir nesustiprės dominuojanti padėtis bei nebus itin apribota konkurencija, kadangi ši koncentracija iš esmės nedaro įtakos jokių prekių ir/ar paslaugų rinkoms. Dėl šios priežasties UAB „ICOR“ kontrolės didinimas neturės neigiamos įtakos konkurencijai Lietuvos rinkoje.

2. Išnagrinėjusi 2010-01-26 gautą pranešimą apie koncentraciją UAB „Topo centras“ išsinuomojus komercinės paskirties patalpas, esančias Aido g. 8, Šiauliuose, Konkurencijos taryba leido vykdyti šią koncentraciją, atsižvelgusi į pateiktame pranešime išdėstytas aplinkybes.

3. Konkurencijos taryba posėdyje išnagrinėjo AB „Grigiškės“ 2010-01-26 pateiktą pranešimą apie koncentraciją įsigyjant 100 proc. UAB „AGR Prekyba“ akcijų ir netiesiogiai įgyjant AB „Klaipėdos kartonas“ kontrolę ir leido vykdyti šią koncentraciją pagal pateiktą pranešimą.

Dabartinė AB „Grigiškės”, savo istoriją skaičiuojanti nuo 1823 metų, yra sanitarinį - buitinį popierių, kietąsias ir dažytas medienos plaušų plokštes, gofruotą kartoną bei šio kartono dėžes gaminanti bendrovė.

UAB „AGR Prekyba“yra 2009 m. viduryje naujai įsteigtas investicinis ūkio subjektas, kuris po notifikuojamos koncentracijos sandorio pasirašymo įsigys UAB „Avesko“, kuri savo ruožtu valdo 96,18 proc. AB „Klaipėdos kartonas“.

Pranešime apie koncentraciją nurodoma, kad AB „Grigiškės“ siekia išplėsti savo veiklos sritį, gaminti ne tik gofruotą kartoną bei jo gaminius, bet žaliavą, reikalingą gofruoto kartono gamybai.

Atstovė viešiesiems ryšiams